Monday, April 5, 2010

Mutiara Wahyu...

1. Taat Kepada Allah, Rasul Dan Pemimpin

Wahai Orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan pemimpin di kalangan kamu. Jika kamu berselisih pendapat tentang sesuatu perkara (sesama pemimpin atau rakyat), tempat rujuknya (kata putus) adalah kepada Allah SWT (al-Quran) dan Rasul (Sunnah) jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan Hari Qiamat. Yang demikian itu adalah lebih baik bagi kamu dan bagus pula kesudahannya.

2. Menyeru Kebaikan Dan Mencegah Kemungkaran

"Hendaklah ada di kalangan kamu umat yang menyeru ke arah kebaikan, menyuruh membuat perkara yang baik dan mencegah kemungkaran. Mereka itulah golongan yang beroleh kejayaan. (Ali Imran : 104)

3. Ditimpa Kehinaan Dan Kemiskinan

"Mereka ditimpakan kehinaan (dari segala jurusan) di mana sahaja mereka berada, kecuali dengan adanya sebab dari Allah dan adanya sebab dari manusia. Dan sudah sepatutnya mereka beroleh kemurkaan dari Allah, dan mereka ditimpakan kemiskinan (dari segala jurusan). Yang demikian itu, disebabkan mereka sentiasa kufur ingkar akan ayat-ayat Allah (perintah-perintahNya), dan mereka membunuh Nabi-nabi dengan tiada alasan yang benar. Semuanya itu disebabkan mereka derhaka dan mereka sentiasa mencerobohi (hukum-hukum Allah). (Ali Imran :112)

4. Taati Allah Dan Rasul, Jangan Berbantah-Bantah

Dan taatlah kamu kepada Allah dan RasulNya, dan janganlah kamu berbantah-bantahan; kalau tidak nescaya kamu menjadi lemah semangat dan hilang kekuatan kamu, dan sabarlah (menghadapi segala kesukaran dengan cekal hati); sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. (Al-Anfaal : 46)

5. Kewajiban Memperdalami Ilmu Agama

Dan tidaklah (betul dan elok) orang-orang yang beriman keluar semuanya (pergi berperang); oleh itu, hendaklah keluar sebahagian sahaja dari tiap-tiap puak di antara mereka, supaya orang-orang (yang tinggal) itu mempelajari secara mendalam ilmu yang dituntut di dalam agama, dan supaya mereka dapat mengajar kaumnya (yang keluar berjuang) apabila orang-orang itu kembali kepada mereka; mudah-mudahan mereka dapat berjaga-jaga (dari melakukan larangan Allah). ( At-Taubah :122)

6. Hiburan Yang Menyesatkan

Dan ada di antara manusia: orang yang memilih serta membelanjakan hartanya kepada cerita-cerita dan perkara-perkara hiburan yang melalaikan; yang menyesatkan (dirinya dan orang ramai) dari agama Allah dengan tidak berdasarkan sebarang pengetahuan; dan ada pula orang yang menjadikan agama Allah itu sebagai ejek-ejekan; merekalah orang-orang yang akan beroleh azab yang menghinakan. Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Kami, berpalinglah dia dengan angkuhnya, seboleh-boleh ada penyumbat pada kedua telinganya; maka gembirakanlah dia dengan balasan azab yang tidak terperi sakitnya. (Luqman : 6 - 7)

7. Kaum Yang Degil

"Dan sesungguhnya aku, tiap-tiap kali menyeru mereka (beriman) supaya Engkau mengampunkan dosa-dosa mereka, mereka menyumbatkan telinganya dengan jari masing-masing, dan berselubung dengan pakaiannya, serta berdegil dengan keingkarannya, dan berlaku sombong takbur dengan melampau. (Nuh : 7)

8. Isi Neraka Di Kalangan Jin Dan Manusia

Dan sesungguhnya Kami jadikan untuk neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia yang mempunyai hati (tetapi) tidak mahu memahami dengannya (ayat-ayat Allah), dan yang mempunyai mata (tetapi) tidak mahu melihat dengannya (bukti keesaan Allah) dan yang mempunyai telinga (tetapi) tidak mahu mendengar dengannya (ajaran dan nasihat); mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi; mereka itulah orang-orang yang lalai. (Al-'Araf : 179)

9. Renunglah Kejadian Haiwan Dan Alam

(Mengapa mereka yang kafir masih mengingkari akhirat) tidakkah mereka memperhatikan keadaan unta bagaimana ia diciptakan?Dan keadaan langit bagaimana ia ditinggikan binaannya.? Dan keadaan gunung-ganang bagaimana ia ditegakkan? Dan keadaan gunung-ganang bagaimana ia ditegakkan? (Al-Ghaasiyyah)

10. Tanggungjawab Muslim

Dan hendaklah ada di antara kamu satu puak yang menyeru (berdakwah) kepada kebajikan (mengembangkan Islam), dan menyuruh berbuat segala perkara yang baik, serta melarang daripada segala yang salah (buruk dan keji). Dan mereka yang bersifat demikian ialah orang-orang yang berjaya. ) (Ali Imran : 104)

No comments:

Post a Comment